Skandinavisk skoleordliste

   

Nedenfor har vi samlet begreper og forklaringer mellom de skandinaviske språkene. Dette er ord og bereper fra skole- og utdanningsfeltet som erfaringsmessig kan skaper forvirring for lesere. Vi vil understreke at dette ikke prederer å være noe standardisert oppslagsverk, men er kun ment å fungere som en ordforklaring og lesehjelp hjelp for lesere på disse nettsidene.

Vi tar gjerne imot dine tips på ord og begreper. Bruk tilbakemeldingsskjemaet på høyre side. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Y Z Æ Ø Ö Å Ä

A

 

almengymnasial uddannelse (DK)

3-årig teoritsk utdanning innenfor det ordinære utdanningssystemet etter grunnskole og kvalifiserer for videre studier ved høyskoler og universitet;  motsvarer studiespesialisereinde utdanningsprosgram (NO) og högskoleförberedande program (SV)

afsluttet (DK)

fullföljd  (SV); fullført (NO)

avhopp (SV)

frafall (NO); frafald (DK)

   

B

 

bedrift (NO)

företag (SV); virksomhed (DK)

behörighet (SV)

kompetanse (DK); kompetanse, være kvalifisert (NO)

betyg (SV)

karakter(er) (DK, NO), vitsord (Finlandssvenska)

 

 

E

 

eksamensbevis (DK)

vitnemål (NO); examensbevis (tidigare slutbetyg) (SV)

erhverv (DK)

yrke (SV, NO)

erhvervsgymnasial uddannelse/ EUD (DK)

yrkesutdanning (NO); yrkesutbildning (SV)

EU21

alle EU-land før tiltredelsen av de 10 kandidatlandene 1. mai 2004, pluss de fire østeuropeiske medlemslandene i OECD, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Slovakia.

evaluering (DK, NO)

utvärdering (SV)

 

 

F

 

fag (DK, NO)

ämne (SV) 

fagbrev (NO) 

gymnasial yrkesexamen (SV)

fagopplæring (NO)

yrkesutdanning som kvalifiserer til fag-/svennebrev; motsvarende erhvervsuddannelse (DK) eller yrkesutbildning (SV)

frafald (DK) 

avhopp (SV); frafall (NO) 

frafall (NO) 

frafald (DK); avhopp (SV)

fullföljd (SV)

fullført (NO); afsluttet (DK)

fullført (NO)

afsluttet (DK); fullföljd (SV)

fylkesmann (NO)

statens representant i et fylke/region (NO); motsvarande statsamtmand i DK (inntil 2007) og landshövding (SV)

fylkeskommune (NO)

regional myndighet, motsvarende länsstyrelse (SV) og amt i DK (inntil 2007)

företag (SV)

bedrift (NO); virksomhed (DK)

 

 

G

 

gymnasieutbildning (SV)

ungdomsuddannelse (DK); videregående opplæring (NO), utbildning på andra stadiet (Finlandssvenska)

   
   

H

 

högskoleförberedande program (SV)

3-årig teoritsk utdanning innenfor det ordinære utdanningssystemet etter grunnskole som kvalifiserer for studier ved høyskoler og universitet; motsvarer studiespesialisereinde utdanningsprogram (NO) og almengymnasial uddannelse (DK)

högstadiet (SV) 

ungdomsskole (NO, DK)

 

 

K

 

karakter (NO, DK) 

betyg (SV) 

 

 

L

 

landshövding (SV)

landshövding är statens representant i länet/regionen och länets representant gentemot staten (SV); motsvarande statsamtmand i DK (inntil 2007) og fylkesmann (NO) 

lærebedrift (NO)

arbeidsplasser som tar imot lærlinger (NO); praktikplads (DK); praktikplats (SV)

lærekandidat (NO)

lærekandidat er en  grunnkompetanse for elever på yrkesskole, som kan bygges videre til  yrkeskompetanse; yrkespraksis med sikte på avgrenset eksamensbevis (NO)

lærling (NO)

elev/student i praktik (SV, DK)

länsstyrelse (SV)

regional myndighet, motsvarende fylkeskommune (NO)  og amt i DK (inntil 2007)

 

 

M

 

mestring (NO)

begrep fra psykologien, om en persons evne til å håndtere livshendelser, situasjoner og påkjenninger (NO); hantera/bemästra (något) (SV); håndtering (DK)

 

 

N

 

NAV (NO)

felles myndighet i Norge for arbeidsmarked, sosialforsikringer og sosialtjenester 

 

 

P

 

pensum (NO, DK)

läroplan (SV); på norsk brukes vanligvis begrepet læringsmål (NO) 

plugga (SV)

studere (DK, NO)

 

 

S

 

semester (NO, DK)

inndeling av skoleåret i to perioder, vår- og høst/efterår (NO, DK); termin (SV)

skolhuvudmän (SV)

den som anordnar skolverksamhet (ex kommun, bolag, förening som driver en skola) (SV); skoleeier (NO) 

slutbetyg/examensbevis (SV)

vitnemål (NO); eksamensbevis (DK); dokument på genomfört och avslutat gymnasieutbildning (SV)

studiespesialiserende program (NO)

utdanning som kvalifiserer for studier ved høyskoler og univeristitet; motsvarer almengymnasial uddannelse (DK); högskoleförberedande program (SV)

syfte (SV) 

formål, hensikt (NO, DK)

 

 

T

 

tiltak (NO); tiltag (DK)

åtgärd, insats (SV) 

termin (SV)

semester (DK, NO)

tverretatlig samarbeid (NO)

myndighetsöverskridande samarbete (SV)

tværfagligt (DK); tverrfaglig  (NO)

 

tvärvetenskaplig, fler ämnen tillsammans (SV)

UEA-orientering/ Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) (DK)

"Utbildning- och arbetsmarknadsorientering", skolämne som del av reguljär undervisning.

U

 

ungdomsskole (DK, NO)

högstadiet (SV)

ungdomsuddannelse (DK)

gymnasieutbildning (SV); videregående opplæring (NO)

utvärdering (SV)

evaluering (NO, DK)

 

 

 

V

 
   

videregående opplæring
(NO)

ungdomsuddannelse (DK);
gymnasieutbildning (SV)

vitnemål (NO)

slutbetyg (SV); eksamensbevis (DK)

   

Y

 

yrke (NO, SV)

erhverv (DK)

yrkesutdannings (NO) 

yrkesutbildning (SV); erhvervsuddannelse (DK)

yrkesutbildning (SV)

erhvervsuddannelse (DK); yrkesutdanning (NO) 

   

Å

 

åsikt (SV)

mening (DK, NO)

åtgärd (SV)

tiltak, innsats (NO); tiltag (DK)

 

 

Ä

 

ämne (SV) 

fag (NO, DK)