Esittely suomeksi

Koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäisevien hyvien pohjoismaisten aloitteiden tietopankki (Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning) on yhteispohjoismainen verkkosivusto, joka kerää ja välittää tietoa toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisystä ja koulun käymisestä loppuun.

Sivusto ei ole kaupallinen, ja sen tavoitteena on jakaa kokemuksia ja tutkimustietoa Pohjoismaiden kesken. Täältä löydät kuvauksia hyvistä käytännöistä, tutkimustietoa ja arviointeja lupaavista hankkeista ja toimenpiteistä. Sivustoa kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. 

Hanke on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen projekti.

 

Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen

Toisen asteen koulutuksen keskeyttämistä pidetään vakavana ongelmana kaikissa Pohjoismaissa. Vaikka toisen asteen tutkinnon suorittavien nuorten osuus vaihtelee maiden välillä, suhteellisen suuri määrä kustakin ikäryhmästä ei saa aloittamaansa tutkintoa suoritettua kahden vuoden kuluessa normaalin suoritusaikataulun jälkeen.

Pohjoismaissa toisen asteen koulutuksen suoritusprosentti vaihtelee 58 ja 83 prosentin välillä (OECD 2011). Koulupudokkaiden taitojen ja tuottavuuden menetys on melkoinen tappio pohjoismaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle. Toisen asteen koulutuksen keskeyttämisellä on useiden tutkimusten mukaan selkeä korrelaatio erilaisiin sosiaalietuuksiin turvautumiseen myöhemmin elämässä. Yksittäiselle nuorelle koulutuksen keskeyttäminen johtaa usein syrjäytymiseen useilta työmarkkinoiden osa-alueilta.

Sivustolla esitellään tuloksia pohjoismaisista projekteista, joiden tavoite on ehkäistä koulunkäynnin keskeyttämistä ja taistella sitä vastaan sekä ottaa nuoret mukaan koulutukseen ja työelämään. Tavoitteemme on jakaa tietoa, parhaita käytäntöjä, kokemuksia ja ideoita Pohjoismaiden kesken, jotta toimivia menetelmiä voidaan soveltaa kaikkialla ja kehittää yleisiksi käytännöiksi.

 

Kenelle sivusto on tarkoitettu?

Sivusto on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa toisen asteen koulunkäynnin keskeyttämisestä tai koulutuksesta jättäytymisestä. Pohjoismaiden poliittiset ja hallinnolliset päättäjät ovat tärkeä kohderyhmä. Toinen tärkeä kohderyhmä koostuu opettajista, oppilaitosten johtajista ja muista alan toimijoista. Sivusto tarjoaa asiantuntevaa aineistoa myös terveydenhuollon ammattilaisten, työmarkkinaviranomaisten, opiskelijajärjestöjen, vanhempien ja yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden tutkijoiden käyttöön.

 

Keitä koulupudokkailla tarkoitetaan?

Koulupudokkailla eli koulunkäynnin keskeyttäneillä tarkoitetaan oppilaita ja opiskelijoita, jotka eivät saa opintojaan valmiiksi. Tällä sivustolla koulunkäynnin keskeyttäneillä tarkoitetaan lukion tai ammattikoulun keskeyttäneitä opiskelijoita. Koulupudokkaille on useita määritelmiä, ja myös eri Pohjoismaissa termi on määritelty monin eri tavoin. Tästä syystä toisen asteen koulutuksen suorittaneiden prosenttiosuuksien vertailu Pohjoismaiden välillä on ollut hankalaa. Viime vuosina on kuitenkin ollut käytössä OECD:n standardisoitu tilastointitapa, joka kattaa kaikki Pohjoismaat. OECD tekee vuosittaisia tutkimuksia, jotka julkaistaan Education at a Glance -raporttisarjassa.

 

Kieli

Sivusto on saatavilla skandinaavisilla kielillä, pääasiassa norjaksi ja ruotsiksi. Joitakin artikkeleita julkaistaan myös englanniksi. Linkit projektiraportteihin, tutkimusartikkeleihin ja muihin ulkoisiin lähteisiin viittaavat aineistoon sen alkuperäiskielellä.

 

Projekti

Sivusto on Pohjoismaiden ministerineuvoston kehitysprojekti, jonka toteuttaa Pohjoismainen hyvinvointikeskus. Projekti kuuluu Pohjoismaiden ministerineuvoston Kestävä pohjoismainen hyvinvointi –ohjelmaan, jossa etsitään uusia hyvinvointiratkaisuja Pohjoismaihin. Sivuston kehittämisestä vastaa projektipäällikkö Terje Olsen.
Sähköpostiosoite: Terje.Olsen@nordicwelfare.org

 

Sivusto on Pohjoismaiden ministerineuvoston kehitysprojekti, jonka toteuttaa Pohjoismainen hyvinvointikeskus. Projekti kuuluu Pohjoismaiden ministerineuvoston Kestävä pohjoismainen hyvinvointi –ohjelmaan, jossa etsitään uusia hyvinvointiratkaisuja Pohjoismaihin. Sivuston kehittämisestä vastaa projektipäällikkö Jenny Tägtström.
Sähköpostiosoite: Jenny.Tagtstrom@nordicwelfare.org