Faktagranskning

Informasjon som publiseres på Kunnskapsbanken er produsert av oss som jobber med disse nettsidene. Alt av faktaopplysninger i omtaler av nordiske prosjekter tilstreber vi at granskes og avklares med lokale prosjektledere og/eller andre personer med relevant kunnskap om den informasjonen innen de publiseres.

Vinklingen på artiklene, sammendrag av evalueringer og forskning er det imidlertid vi som jobber med Kunnskapsbanken som står ansvarlig for. Omtalene av landenes utdanningssystemer og arbeidsmarked for unge er gjennomgått av med landenes representanter i vår referansegruppe

I presentasjonene av prosjekter skiller vi grunnleggende mellom de prosjekter som er evaluert og de som ikke er det. Av et prosjekt eller en innsats er evaluert, innebærer at det er tilknyttet en ekstern evaluator eller forskningsinstitusjon, som vurderer ulike sider innsatser og resultater. De prosjekter som ikke er evaluert, men likevel er beskrevet i Kunnskapsbanken, er tatt med fordi de vurderes som spesielt interessante. Disse refereres til som inspirasjonsprosjekter.

Skillet mellom evaluerte prosjekter og inspirasjonsprosjekter er markert med et stempel i starten av hver prosjektomtale.

Det grønne stemplet indikerer at et prosjekt har vært gjenstand for ekstern evaluering, fra en forskningsinstitusjon eller tilsvarnede. I slike tilfeller det dette vi bygger vår omtale av prosjektene på.

 

Det røde stemplet betyr at vi ikke har opplysninger om ekstern evaluering. Når vi likevel omtaler prosjektet, er det fordi vi vurderer at det har en spesiell interesse som nyskapende, orginalt elller nytenkende på en elelr annen måte.