Gjennomføring i gymnas- og yrkesutdannelser

Velkommen til Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning!

Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning har fokus på frafall og gjennomføring i videregående, gymnas-, yrkes- og erhvervsutdannelsene i de nordiske landene. Det gjelder altså det som på dansk kalles «ungdomsuddannelser», på svensk «gymnasieutbildning» og på norsk «videregående opplæring». Dette er et felles nordisk nettsted som samler og formidler kunnskap om gjennomføring og forebygging av frafall i disse utdanningene.

Nettsidene formidler erfaringer og kunnskap mellom de nordiske landene. Her finnes beskrivelser av gode eksempler, forskningsbasert kunnskap, evalueringer av lovende forsøk og tiltak. Kunnskapsbanken oppdateres og utvikles kontinuerlig.

 Om Kunnskapsbanken    Hva er frafall?
   

 

 

 Faktagranskning          Brukerveiledning             Referansegruppe