Introduksjon til nettsidene

Menyen for disse nettsidene finnes i det svarte feltet øverst på siden. Dette feltet er det samme uansett hvor man beveger seg rundt om på sidene.

Prosjekter gir en oversikt over de sist publiserte artikler om prosjekterfaringer. Lenger ned på den samme siden vises en oversikt over samtlige prosjekter vi har oppsummert. Man klikker seg inn på i listen for å lese om det enkelte prosjetket. 

Forskning gir en oversikt over forskningsstoff og utredninger som ikke er direkte koblet til enkeltprosjekter. Dette er likevel prosjekter som berører temaet frafall i videregående utdanning i en nordisk sammenheng.

Kalenderen på høyre side i åpningsbildet gir en oversikt over kommende konferanser, arrangementer og andre relevante hendelser for temaet. Om du er arrangør: Send oss gjerne tips om ditt arrangement.

Grønn knapp på høyre side «Gå til prosjektoversikten» tar deg direkte til prosjektoversikten. I denne listen over prosjekter kan du klikke deg frem og lese mer om hvert enkelt prosjekt.

Når du klikker deg inn på et prosjekt får du først frem en tekst som kort forteller den sentrale opplysningene om prosjektet (hvem, hva, hvo, når, og så videre).   Deretter utdypes dette for de mest interesserte av leserne.

Skillet mellom evaluerte prosjekter og inspirasjonsprosjekter er markert med et stempel i starten av hver prosjektomtale.

 

Søkefeltet øverst i det høyre området av menyen gir deg mulighet til å søke på bestemte ord i Kunnskapsbanken. I resultatoversikten har du mulighet til å avgrense søket ytterligere ved å klikke på ulike 'filter', til høyre i bildet.

Send oss gjerne tilbakemelding i rubrikken på høyre side ved omtaler av prosjektene. Når du leser om ulike artikler kan du når som helst sende en tilbakemelding i feltet til høyre. Teksten vil ikke bli synlig for andre lesere, men går direkte til oss som har ansvaret for denne nettsiden.