Introduksjon til utdanningssystemene i Norden

 

På disse sidene finnes mer informasjon om situasjonen i hvert av de nordiske landene om rekke kontekstuelle forhold. Det gjelder blant annet oppbygging av skole- og utdanningssystemet, unges situasjon på arbeidsmarkedet og større ungdomssatninger i de senere årene. Omtalene omfatter også de selvstyrte områdene. (Omtale av Færøyene er ennå ikke innarbeidet.)

Koblinger til hvert lands beskrivelsene finnes også i hver enkelt prosjektomtale. 

 

Danmark

Finland

 

 

 

 

 

 

 

 

Island

Norge

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

Grønland
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åland

 

Færøyene

 

 

 

 

 

(ikke ferdigstilt)