Om Kunnskapsbanken

Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning er et utviklingsprosjekt som gjennomføres av Nordens Välfärdscenter i Stockholm på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Prosjektet hørte fra begynnelsen inn under programmet Hållbar nordisk välfärd, Nordisk ministerråds program for nye velferdsløsninger.

Nordens Välfärdscenter er en institusjon under Nordisk Ministerråd. Les mer her.

Mer om Nordisk Ministerråd her.

Kunnskapsbanken formidler resultater og kunnskap fra nordiske prosjekter som har fokus på å forebygge og motvirke frafall, og inkludere ungdom i utdanning og arbeidsliv. Målet er å formidle gode metoder, erfaringer og ideer mellom de nordiske landene slik at vellykkede metoder kan videreføres og utvikles i alminnelig praksis. Kunnskapsbanken kan være en kilde til inspirasjon for alle som vil lære å bygge videre på erfaringer og kunnskaper fra de nordiske landene.

Kunnskapsbanken er åpen for alle som søker informasjon om frafall i videregående utdanning. Nettsiden er ment å kunne benyttes av mange ulike typer brukere. Politiske og administrative beslutningstakere i de nordiske landene er en viktig målgruppe. Lærere, skoleledere og andre ansatte i skolene er en annen viktig gruppe av brukere. Helsepersonell, ansatte hos arbeidsmarkedsmyndighetene, elevorganisasjoner, foreldre og aktører i samarbeidet mellom skole og hjem er også relevante lesere.  Vi håper sidene også vil være av interesse og til nytte blant forskere og andre fagpersoner innen dette feltet.

Prosjektansvarlig for Kunnskapsbanken er Jenny Tägtström, ved Nordens Välfärdscenter i Stockholm.

En del av de grafiske illustrasjonene på nettsidene er laget eksklusivt for Kunnskapsbanken av grafikeren Helena Halvarsson. Mer om henne på hennes nettside.

 

 

 

 

 

 

 

 

Språket på dette nettstedet er skandinavisk. Linker til prosjektrapporter, forskningsartikler og andre eksterne kilder viser til materiale som foreligger på originalspråket. Foruten de skandinaviske språkene vil dette materialet hovedsakelig være engelsk, disse sider er under oppbyggging. Man finner også en kort introduksjon på engelsk om man klikker på flagget øverst i høyre hjørne av siden.

 

Kunnskapsbanken har likevel domenenavn på flere av de nordiske språkene. Sidene er tilgjengelig på disse web-adressene:

www.kunnskapsbanken.org (norsk)

www.kunskapsbanken.org (svensk)

www.kundskabsbanken.org (dansk)

www.gagnabanki.org (islandsk)

www.tietopankki.net (finsk)

www.ilisimasaqarfik.org (grønlandsk)