Referansegruppe

Kunnskapsbanken har en referansegruppe betstående av personer i relevante fagdepartementer og direktorat i alle de nordiske landene. Gruppen består av disse personene:

 Anniina Pirttimaa, Avd. Kundskab og Velfærd, Nordisk Ministerråd

 Benedicte Helgesen Bergseng, Utdanningsdirektoratet, Norge

 Bengt Weidow, Skolverket, Sverige

 Georg Henrik Wrede, Undervisnings- och kulturministeriet, Finland

 Gert Knutsson, Socialdepartementet, Sverige

 Hjørdis Dalsgaard, Ministeriet for Børn og Undervisning, Danmark

 Kristrún Birgisdóttir, Ministeriet for Undervisning, Forskning og Kultur, Island

 Øystein Haram, Arbeidsdepartementet, Norge