Unge utenfor utdanning og arbeid i Norden : Utfordringer, innsatser og anbefalinger

Rapporten ser på politikk, tiltak og innsatser i Norden som omfatter eller er rettet spesifikt mot unge med mål om å øke gjennomføringen i utdanningssystemet og sikre inkludering i arbeidsmarkedet.

Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for videre forskning og politikk på feltet.

Arbeidsinstituttet i Buskerud (Norge)

Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) är en utbildningsaktör för ungdomar som behöver ett alternativ till  den ordinarie gymnasieskolan (no.videregående skole).

Subscribe to RSS - insatser