Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekempelse (Danmark)

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekempelse är ett utvecklings- och forskningsprojekt under Undervisningsministeriets utvecklingsplan för teoretiskt orienterade gymnasieutbildningar (dk. gymnasieuddannelser).

Var: 12 projekt som totalt berör 16 gymnasium runt om i hela Danmark. Skolorna har ansökt om att medverka i projektet och mottar ekonomiskt stöd för utvecklingsarbetet från Undervisningsministeriet.

Subscribe to RSS - undervisningsformer